Ampicilline tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland B.V.

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ampicilline tabletten 50 mg
Ampicilline tabletten 150 mg
Ampicilline tabletten 400 mg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel Ampicilline tabletten 50 mg: ampicilline-trihydraat overeenkomend met ampicilline 50 mg.
Werkzaam bestanddeel Ampicilline tabletten150 mg: ampicilline-trihydraat overeenkomend met ampicilline150 mg.
Werkzaam bestanddeel Ampicilline tabletten150 mg: ampicilline-trihydraat overeenkomend met ampicilline 150 mg.

Indicatie(s)

Kalf en lam

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp.;
 • maagdarminfecties veroorzaakt door E.coli.

Big

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Streptococcus spp., Haemophilus spp.;
 • maagdarminfecties veroorzaakt door E.coli.

Hond en kat

 • maag-darmkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxycilline-gevoelige bacterien op geleide van een specifiek antibiogram;
 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., Escherichia coli en Grampositieve kokken;
 • urineweginfecties veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp. en Grampositieve kokken;
 • uterusinfecties veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp., Streptococcus spp..

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ampicilline tabletten 50 mg: hond en kat.
Ampicilline tabletten 150 mg: hond en kat.
Ampicilline tabletten 400 mg: kalf, lam, big, hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Kalf, lam en big

20-30 mg ampicilline per kg LG per dag, verdeeld over 2 doses, gedurende 5 dagen

Hond en kat


 • 20-65 mg ampicilline per kg LG per dag, verdeeld over 2 doses, gedurende minimaal 5 dagen;
 • bij luchtweginfecties gedurende 10-14 dagen.

Toedieningswijze

Oraal

De in acht te nemen wachttermijn(en)

Kalf, lam en big: 28 dagen voor de slacht.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

24 maanden bij kamertemperatuur bewaard.

Waarschuwingen

 • Niet combineren met bacteriostatische middelen;
 • Ampicilline tabletten 400 mg zijn niet geschikt voor katten lichter dan 5 kg.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

13 februari 2001

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer:
Ampicilline tabletten 50 mg: REG NL 1754
Ampicilline tabletten 150 mg: REG NL 1755
Ampicilline tabletten 400 mg: REG NL 1756

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 13 februari 2001 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek