Procpen 30 | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Dopharma Research BV
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Dopharma Research BV
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer

ProcpenAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Procpen 30

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen
procaïnebenzylpenicilline 300 000 I.E.

Indicatie(s)

Kalf, rund

 • navelontsteking veroorzaakt door Corynebacterium pyogenes, Streptococcus spp.;
 • arthritis veroorzaakt door Corynebacterium pyogenes, Streptococcus spp.;

Big, varken

 • navelontsteking veroorzaakt door Corynebacterium pyogenes;
 • arthritis veroorzaakt door Corynebacterium pyogenes, Streptococcus spp.;
 • vlekziekte veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopatiae.

Lam, niet-melkgevend schaap

 • navelontsteking veroorzaakt door Corynebacterium pyogenes, Streptococcus spp.;
 • arthritis veroorzaakt door Corynebacterium pyogenes, Streptococcus spp.;
 • vlekziekte veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae;

Hond en kat

 • navelontsteking/arthritis veroorzaakt door Staphylococcus spp., Streptococcus spp. en Pasteurella spp.;
 • pneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kalf, rund, big, varken, lam, niet-melkgevend schaap, hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Kalf, rund, big, varken, lam, niet-melkgevend schaap: 10.000 IE benzylpenicilline per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen;
Hond en kat: 20.000 IE benzylpenicilline per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen.

Toedieningswijze

Intramusculair.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te
worden. Draag daartoe handschoenen.

Wachttijd

Kalf, rund:
vlees: 5 dagen voor de slacht
melk: 3 dagen;

Big, varken:
vlees: 5 dagen voor de slacht;

Lam, niet-melkgevend schaap:
vlees: 5 dagen voor de slacht.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

 • 2 jaar bij kamertemperatuur en in het donker;
 • aangeprikte flacon: direkt gebruiken.

Contra-indicaties

 • Overgevoeligheid voor penicillines en/of procaïne.
 • Streptokokken infecties bij biggen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 juni 2004

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekHet kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 9933

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 16 juni 2004 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek