Salazosulfapyridine | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Kombivet B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Kela Laboratoria N.V. 

Aard van het middel

Antimicrobieel middel 

Benaming van het diergeneesmiddel

Salazosulfapyridine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: Sulfasalazine 500 mg.

Indicatie(s)

Simpele colitis.

Contra-indicatie(s)

  • nier- en /of leverfunctiestoornissen, of bloeddyscrasie;
  • overgevoeligheid voor sulfonamiden
  • dracht.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

  • agranulocytose en hepatitis
  • anaemie, leucopenie en thrombocytopenie

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

20-25 mg sulfasalazine per kg lichaamsgewicht, 3 maal daags gedurende minimaal 2 maanden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Oraal

Wachttermijn

Niet van toepassing

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

3 jaar, indien bewaard bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius).

Speciale waarschuwingen

Bij het gebruik van dit middel wordt sulfapyridine geabsorbeerd, wat bijwerkingen kan geven. Bepaalde bijwerkingen van sulfonamiden zijn dermate ernstig, dat de behandeling onmiddelijk gestopt dient te worden.

Niet toedienen aan honden lichter dan 5 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

 28 maart 2003

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 7667

**Laatste update van bovenstaande bijsluitertekst: 4 juli 2012 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.