Anabolin "Forte" pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Hormoonpreparaat

Benaming van het diergeneesmiddel

Anabolin "Forte" pro inj.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml oplossing:
Werkzaam bestanddeel: 50 mg nandrolonfenylpropionaat.

Eigenschappen

Steroïd hormoon met anabole werking.

Indicatie(s)

Reconvalescentie na bacteriële en parasitaire ziekten; uitputting na hoge prestatie; zware partus.

Contra-indicatie(s)

Bij aanwezigheid van hormoon-afhankelijke tumoren zoals mamma- en prostaatcarcinomen; leveraandoeningen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Virilisatie van de vrucht in de eerste fase van de ontwikkeling van de vrucht met als gevolg gedragsveranderingen in een later stadium; remming van spermatogenese.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Subcutaan of intramusculair.
Eenmalig 1 mg nandrolonfenylpropionaat per kg lichaamsgewicht, eventueel herhalen na 3 weken.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 ºC. Niet in koelkast of vriezer.
Aangeprikte flacon direct gebruiken.

Waarschuwingen

Virilisatie van de vrucht in de eerste fase van de ontwikkeling van de vrucht met als gevolg gedragsveranderingen in een later stadium; remming van spermatogenese.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

20 december 2001

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Verpakking: 35 flacons à 10 ml.

Registratienummer: REG NL 4423

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 20 december 2001 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek