Medroxoral susp. pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

Medroxoral injectie

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Medroxoral susp. pro inj., 50 mg/ml, voor hond
Medroxyprogesteron acetaat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Medroxyprogesteron acetaat 50 mg

Hulpstoffen:
Propyl-4-hydroxybenzoaat (E216) 0,2 mg
Methyl-4-hydroxybenzoaat (E218) 2,0 mg

Indicatie(s)

Oestruspreventie

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

 • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of (een van) de hulpstoffen;
 • dieren die in de pro-oestrus-, oestrus- of meto-oestrusperiode zijn;
 • infectie van de genitaaltractus;
 • niet-geslachtsrijpe of drachtige dieren (zie 'Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg');
 • fokdieren;
 • dieren met mammatumoren, diabetes mellitus of dieren die lijden aan extreme vetzucht.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

 • stimulatie van de secretie-activiteit van het endometrium kan leiden tot cysteuze hyperplasie van het endometrium of pyometra;
 • stimulatie van de proliferatie van reeds aanwezige mammatumoren kan optreden;
 • tijdelijke gewichtstoename;
 • gedragsveranderingen;
 • kans op het ontstaan van mammatumoren, acromegalie of diabetes mellitus.

Bij subcutane toediening kan haarverkleuring of haaruitval op de plaats van injectie optreden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor subcutaan gebruik.
2 mg medroxyprogesteronacetaat per kg lichaamsgewicht tot maximaal 60 mg medroxyprogesteronacetaat per dier, om de 6 maanden te herhalen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Goed schudden voor gebruik

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ÂșC.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Zwangere vrouwen en vermoedelijk zwangere vrouwen dienen het product toe te dienen.
Vruchtbare vrouwen dienen uiterst voorzichtig met het product om te gaan.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet gebruiken tijdens de gehele drachtperiode.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens lactatie.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 juni 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 3383

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.