Nandrosol | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland B.V.

NandrosolAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Nandrosol

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1 ml bevat:
Werkzaam bestanddeel: nandrolonefenylpropionaat 50 mg

Indicatie(s)

  • reconvalescentie na bacteriële en parasitaire ziekten;
  • uitputting na hoge prestaties;
  • zware partus.

Contra-indicatie(s)

  • bij aanwezigheid van hormoon-afhankelijke tumoren zoals mamma- en prostaatcarcinomen;
  • leveraandoeningen.

Bijwerkingen

  • virilisatie van de vrucht in de eerste fase van de ontwikkeling van de vrucht met als gevolg gedragsveranderingen in een later stadium;
  • remming van de spermatogenese.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Eenmalig 1 mg nandrolonefenylpropionaat per kg lichaamsgewicht, eventueel herhalen na 3 weken.

Toedieningswijze

Subcutaan of intramusculair.

Wachttijd

Niet van toepassing

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

  • 3 jaar, bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius);
  • aangeprikte flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

13 november 2002

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 10067

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 13 november 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.