banner diergeneesmiddelen.info

Dit product is niet meer leverbaar.

Alternatieve producten: Zymoral, Vetplus Lypex of Pancrex Vet.

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland

Benaming van het diergeneesmiddel

Tryplase, capsule 14.000 IE voor honden en katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per capsule:
Werkzaam bestanddeel: Pancreas extract 14.000 IE

Indicatie(s)

Indigestie of diarree veroorzaakt door onvoldoende enzymproductie van de pancreas.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Hond: 3-5 capsules per dag.
Kat: 1-2 capsules per dag.

5 capsules zijn voldoende voor de vertering van de gemiddelde hoeveelheid vet, eiwit en koolhydraat in 500 gram compleet hondenvoer.
2 capsules zijn voldoende voor de vertering van de gemiddelde hoeveelheid vet, eiwit en koolhydraat in de per dag benodigde hoeveelheid kattenvoer.
Orale toediening.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De inhoud van de capsules over het voer of over de melk strooien.
Het verdient aanbeveling het aantal capsules per dag evenredig over de maaltijden te verdelen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25oC.
Beschermen tegen licht en vocht.
Houdbaarheid van het gemedicineerde voer/de gemedicineerde melk: niet bewaren, direct gebruiken.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.

Speciale waarschuwing(en)

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 oktober 2010

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 3226

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 25 oktober 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Niet meer leverbaar

 

gezondheid_verzekerd


- advertentie -