Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Farma bv

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Dopharma

Sedasan gelAard van het middel

Sedativum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Tranquigel.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per dosering gel: 
35 mg acepromazine base (als maleaat)

Indicatie(s)

Alle situaties waarbij sedering gewenst is bij honden en katten, met name tijdens onderzoek van rusteloze of agressieve dieren, transport, africhten en training.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden, katten

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Hond

Uitsluitend voor orale toediening. 
De doseringen kan men aflezen op de stang van de injector. Elke streep op de stang is één dosering.
De aanbevolen dosering bedraagt voor:

  • lichte sedering: 1/2 - 1 dosering per 35 kg lichaamsgewicht (= 0,5 - 1,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht).
  • zware sedering: 1 - 2 doseringen per 35 kg lichaamsgewicht (= 1,0 - 2,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht).

Deze dosering is een richtlijn en dient aan elke patiënt te worden aangepast (echter niet overschrijden), rekening houdend met de diverse factoren die de gevoeligheid voor sedativa kunnen beïnvloeden. 
Bij langer gebruik dienen deze doseringen elke 12 uur te worden herhaald.

Kat

Uitsluitend voor orale toediening. 
De doseringen kan men aflezen op de stang van de injector. Elke streep op de stang is één dosering.
De aanbevolen dosering bedraagt voor:

  • lichte sedering: 1/2 - 1 dosering per 35 kg lichaamsgewicht (= 0,5 - 1,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht).
  • zware sedering: 1 - 2 doseringen per 35 kg lichaamsgewicht (= 1,0 - 2,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht).

Deze dosering is een richtlijn en dient aan elke patiënt te worden aangepast (echter niet overschrijden), rekening houdend met de diverse factoren die de gevoeligheid voor sedativa kunnen beïnvloeden. 
Bij langer gebruik dienen deze doseringen elke 12 uur te worden herhaald.

 

Contra-indicatie(s)

  • toediening van hogere doses als aanbevolen;
  • toediening aan dieren met hart- en/of longaandoeningen;
  • gelijktijdige toediening en/of met organofosforverbindingen en procaïne (potentiërende werking).

Bijwerkingen

  • na te hoge doses kunnen ademhalingsstoornissen optreden (antidotum; amfetamine);
  • penisrelaxatie bij mannelijke dieren;
  • een prolapsus van de membrana nictitans is mogelijk.

 

Wachttijd

Niet van toepassing.

Bewaarcondities/houdbaarheid

2 jaar, indien niet boven de 25ºC en in goed gesloten verpakking bewaard.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

4 augustus 2006

Overige informatie

Verpakking: Doseerinjector met 10 doseringen (10 g)

Registratienummer: REG NL 3397 (Tranquigel)

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 4 augustus 2006  (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept, bijvoorbeeld bij (Tranquigel):


- advertentie -