Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.
P.O. Box 78
3440 AB Woerden
Tel : +31 348 41 69 45
Fax : +31 348 42 35 77
Email:

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

AST Farma B.V.
Postbus 110 
3420 DC Oudewater
Tel: 0348 - 56 34 34/ 56 39 39
Fax: 0348 - 56 38 38
Email:

Aard van het middel

Sedativum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Tranquoral 10mg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame stof: per tablet: acepromazinemaleaat overeenkomend met 10 mg acepromazine.

Indicatie(s)

  • onrust: heen en weer lopen, janken, blaffen en die gevallen waarbij dieren op hun gemak gesteld dienen te worden zoals in vreemde kennels en pensions;
  • ter overwinning van het weerstandsvermogen van het dier bij een klinisch onderzoek;
  • reisziekte, onderdrukken van braakneigingen.

Contra-indicatie(s)

  • hypotensie;
  • hypothermie;
  • anemie;
  • epilepsie.

Bijwerkingen

  • hypotensie;
  • tachycardie;
  • bij katten: tremoren, beven, lethargie, spierslapte, verdwijnen van de oprichtreflexen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden, katten

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

2 maal daags 1-2 mg acepromazine per kg lichaamsgewicht; behandelingsduur is afhankelijk van de indicatie.

Wachttijd

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn: 24 maanden bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius) en donker.

Speciale waarschuwing(en)

Niet toedienen tesamen met choline-esterase remmers zoals organische fosforverbindingen (insecticiden) en procainehydrochloride (locaal anaesthetica), waarvan de toxiciteit wordt versterkt.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

6 maart 2001

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 2122

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 6 maart 2001 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept


- advertentie -