Acetylsalicylzuur | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel

Aard van het middel

Antiflogisticum, Analgeticum, Anti-pyretisch.

Benaming van het diergeneesmiddel

ACETYLSALICYLZUUR, 1000 mg/g poeder voor oraal gebruik voor honden en katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Acetylsalicylzuur, onversneden: 1000 mg/g
Poeder voor oraal gebruik

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat

Indicatie(s)

Voor de behandeling van koorts, pijn en ontstekingsverschijnselen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

  • Ernstige lever- en nieraandoeningen;
  • Niet toedienen in combinatie met aminoglycosiden in verband met versterking van de nefrotoxiciteit;
  • Hypothrombinaemie;
  • Vitamine K deficiëntie;
  • Hemofilie.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

  • Niet toedienen aan pasgeboren en zeer jonge dieren.
  • Niet toedienen aan dieren die mogelijk binnen 10 dagen geopereerd moeten worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

  • Maagdarmirritaties;
  • In hoge doseringen kunnen centrale bijwerkingen voorkomen;
  • Bij langdurige therapie: vochtretentie bij patiënten met hartafwijkingen kan voorkomen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en de lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Salicylaten versterken de werking van digoxine.

Dosering en toedieningsweg

Toedieningsweg: Oraal.

Dosering:
Honden: 10 mg acetylsalicylzuur per kg lichaamsgewicht, tweemaal per dag.
Antirheumatisch: 25 mg acetylsalicylzuur per kg lichaamsgewicht, twee- tot driemaal per dag.

Katten: 10 mg acetylsalicylzuur per kg lichaamsgewicht, eenmaal per twee dagen.
Antirheumatisch: 40 mg acetylsalicylzuur per kg lichaamsgewicht, eenmaal per drie dagen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder "Bijwerkingen (frequentie en ernst)".

Wachttermijn

Niet van toepassing

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Houdbaarheidstermijn

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: direct gebruiken, niet bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte
diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

27 oktober 2014

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekRegistratienummer: REG NL 4056

**Datum van laatste aanpassing van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 17 december 2016 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.