Acetadon | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE BLADEL

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE BLADEL

Acetadon Aard van het middel

Analgeticum, Sedativum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Acetadon oplossing voor injectie voor honden.
Acepromazine, methadon, atropinesulfaat.
Oplossing voor injectie.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddelen:
Acepromazinemaleaat, overeenkomend met acepromazine 1,5 mg
Methadonhydrochloride 4 mg
Atropinesulfaat 0,6 mg

Indicatie(s)

  • Premedicatie ten behoeve van anesthesie.
  • Sedatie bij kleine ingrepen.

Contra-indicatie(s)

Epilepsie.

Bijwerkingen

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering en toedieningsweg(en)

Dosering

0,15 mg acepromazine, 0,4 mg methadonhydrochloride en 0,06 mg atropinesulfaat per kg lichaamsgewicht, eenmalig.

Toedieningsweg

Intramusculair.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet bewaren in de koelkast of vriezer.
Bescherm tegen licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Door een nauwkeurige gewichtsbepaling dient overdosering te worden vermeden. 

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Uiterste gebruiksdatum

EXP.: zie etiket
Aangeprikte flacons: direct gebruiken, niet bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

22 oktober 2010

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Valt onder de bepalingen van de Opiumwet.

Registratienummer: REG NL 4510

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 december 2016 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken