Felocell CVR | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Eli Lilly Nederland B.V./Elanco Animal Health
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Pfizer Animal Health S.A.
Rue Laid Burniat, 1
B -1348 Louvain-la-Neuve
België

Aard van het middel

Vaccin.

Benaming van het diergeneesmiddel

Felocell CVR, gevriesdroogde vaccinvirussen met bijbehorend suspendeermiddel voor injectie, voor katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per dosis van 1 ml:
Werkzame bestanddelen:
Levend geattenueerd feline panleukopenievirus, stam sneeuwluipaard: tenminste 103,0CCID50
Levend geattenueerd feline rhinotracheïtisvirus, stam FVRm: tenminste 105,0CCID50
Levend geattenueerd feline calicivirus, stam F-9: tenminste 105,5CCID50

Indicatie(s)

Actieve immunisatie van katten vanaf de leeftijd van 8 weken tegen kattenziekte en ter vermindering van de ernst van de ziekteverschijnselen, veroorzaakt door feline calicivirus en feline infectieuze rhinotracheïtisvirus.

Na vaccinatie met dit middel volgens voorschrift is met betrekking tot kattenziekte een immuniteitsduur van enkele maanden aannemelijk gemaakt.

Contra-indicaties

Niet gebruiken tijdens de dracht.

Bijwerkingen

In zeldzame gevallen kunnen een voorbijgaande verhoging van de rectale temperatuur, voorbijgaande kreupelheid en voorbijgaande sloomheid worden waargenomen. Bovendien kunnen zachte niet pijnlijke zwellingen (<1 cm gemiddeld) optreden op de injectieplaats gedurende de eerste 24 uur na vaccinatie. Deze kunnen overgaan in niet pijnlijke harde knobbeltjes die tot 21 dagen na toediening kunnen blijven bestaan.

In zeer zeldzame gevallen kan een anafylactische reactie optreden die een geschikte symptomatische behandeling vereist (i.e. adrenaline).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

De gevriesdroogde vaccincomponent suspenderen in het bijbehorende suspendeermiddel.
De gehele suspensie (=1 ml) dient onmiddellijk subcutaan te worden toegediend.

Basisvaccinatie

Katten zonder maternale antistoffen jonger dan 12 weken:
- tweevoudige vaccinatie met telkens één dosis per dier, met een interval van 3-4 weken, waarvan de eerste vaccinatie vanaf de leeftijd van 8 weken.

Katten vanaf de leeftijd van 12 weken:
- tweevoudige vaccinatie met telkens één dosis per dier, met een interval van 3-4 weken.

Herhalingsvaccinatie

Jaarlijkse enkelvoudige vaccinatie met één dosis per dier.

Aanwijzigen voor een juiste toediening

Geen chemisch gesteriliseerde naalden of injectiespuiten gebruiken.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren bij 2-8°C (in de koelkast).
Niet in de vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Na resuspenderen het vaccin direct gebruiken, niet bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Zoals bij iedere vaccinatie is het aan te raden uitsluitend gezonde dieren te vaccineren.
Indien na vaccinatie anafylaxie optreedt, dient, ongeacht de oorzaak, adrenaline of een gelijkwaardig product te worden toegediend.
Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie ongunstig beïnvloeden.
Handen en gebruikte entmaterialen na vaccinatie wassen en desinfecteren.
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikt desinfectiemiddel, in overeenstemming met de nationale vereisten.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 april 2014

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 1610

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 4 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.