Nobivac Rabiës | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB BOXMEER

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN BOXMEER

Aard van het middel

Vaccin.

Benaming van het diergeneesmiddel

Nobivac Rabiës

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per dosis van 1 ml:

Werkzaam bestanddeel: Geïnactiveerd rabiësvirus, stam Pasteur RIV: minstens 2 IE.
Hulpstof: Thiomersal 0,01%
Adjuvans: 2% aluminiumfosfaat: 0,15 ml.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat, rund, schaap, paard.

Indicatie(s)

Actieve immunisatie tegen rabiës.

Contra-indicaties

Geen bekend.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Een lokale entreactie kan voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur komen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan tijdens de dracht en lactatie gebruikt worden.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend.

Dosering en toedieningsweg(en)

Vaccinatieschema

Basisvaccinatie

  • Hond, kat: enkelvoudige enting met één dosis per dier vanaf de leeftijd van 3 maanden.
  • Rund, schaap, paard: enkelvoudige enting met één dosis per dier vanaf de leeftijd van 6 maanden.

Herhalingsvaccinatie

  • Hond, kat: iedere 3 jaar een enkelvoudige enting met één dosis per dier.
  • Rund, paard: iedere 2 jaar een enkelvoudige enting met één dosis per dier.
  • Schaap: jaarlijkse enkelvoudige enting met één dosis per dier.


Toediening

  • Hond, kat: subcutane of intramusculaire injectie.
  • Rund, schaap, paard: intramusculaire injectie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder Rubriek 'Bijwerkingen'.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttijd

Vlees: 0 dagen.
Melk: 0 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Geen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet vermengen met een ander vaccin of immunologisch middel.

Houdbaarheidstermijn

4 jaar.
Aangebroken flacon binnen 10 uur gebruiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren bij 2-8°C (in een koelkast). Beschermen tegen licht.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 juni 2005

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Verpakking: glazen flacon (type II) à 1 of 10 doses, afgesloten met een halogeenbutylrubber stop en een aluminium felscapsule.

Registratienummer: REG NL 1356

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 4 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.