Catosal | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Duitsland

Aard van het middel

Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Catosal, oplossing voor injectie

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzame bestanddelen:
Butafosfan 100 mg
Cyanocobalamine (vitamine B12) 50 μg

Hulpstoffen:
n-Butanol 30 mg

Indicatie(s)

Verzwakking door chronische of acute ziekten en stofwisselingsstoornissen.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund, kalf, hond, kat en pelsdieren.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Acute aandoeningen:

  • rund: 10-25 ml product per dier: dit komt overeen met 1-2,5 g butafosfan en 0,5-1,25 mg cyanocobalamine;
  • kalf: 5-12 ml product per dier: dit komt overeen met 0,5-1,2 g butafosfan en 0,25-0,6 mg cyanocobalamine;
  • hond: 0,25-5 ml product per dier: dit komt overeen met 0,025-0,5 g butafosfan en 0,0125-0,25 mg cyanocobalamine;
  • kat, pelsdieren: 0,25-2,5 ml product per dier: dit komt overeen met 0,025-0,25 g butafosfan en 0,0125-0,125 mg cyanocobalamine.

De behandeling kan zo nodig herhaald worden.
Bij chronische aandoeningen: de helft van boven aangegeven doseringen toedienen. Zo nodig herhalen met tussenpozen van 1-2 weken.

Toedieningsweg:

Intraveneus bij rund en kalf.
Intraveneus, intramusculair of subcutaan bij hond, kat en pelsdieren.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttijd

Rund, kalf:
(Orgaan)vlees: nul dagen.
Melk: nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet in de vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na “EXP”. De vervaldatum bestaat uit de letters “EXP” (expiratie), gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en de volgende vier het jaar.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 4 weken.

Speciale waarschuwing(en)

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 september 2009

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenBekijk de productfolder get Adobe Reader

Registratienummer: REG NL 6025

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 15 september 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.