Kaopectate | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Pfizer Animal Health B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA

Aard van het middel

Adsorbens.

Benaming van het diergeneesmiddel

Kaopectate

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per 15 ml suspensie:

  • kaolin 2958 mg
  • pectine 66 mg

Indicatie(s)

Hulpmiddel bij de behandeling van darmaandoeningen gepaard gaande met diarree.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kalf, veulen, lam, big, hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

  • kalf: 90-240 ml per dier per dag;
  • veulen: 90-240 ml per dier per dag;
  • lam: 30-120 ml per dier per dag;
  • big: 30-120 ml per dier per dag;
  • hond: 15-120 ml per dier per dag;
  • kat: 9-40 ml per dier per dag.

verdeeld over 3-4 doses, gedurende 2 à 3 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Toedieningswijze: oraal.

De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel uitsluitend mag worden gebruikt

Een adequaat, bij te leveren doseerhulpmiddel voor het afmeten van de juiste dosering per individueel dier.

Wachttijd

0 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn: 5 jaar bewaard bij kamertemperatuur.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 januari 2005

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 3045

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 januari 2005 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.