Veterinair Norit | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

NORIT N.V.-Pharm. Dept.
Postbus 105
3800 AC Amersfoort
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Purit B.V.

Aard van het middel

Adsorbens.

Benaming van het diergeneesmiddel

Veterinair Norit

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: 100% actieve kool.
Poeder (voor oraal gebruik).

Indicatie(s)

Hulpmiddel bij de behandeling van vergiftiging en bij de behandeling van diarree, bijvoorbeeld ten gevolge van voedselvergiftiging voor alle genoemde doeldieren.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Bij gebruik van dit preparaat treedt een zwarte verkleuring van de faeces op.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Combinatie met bepaalde medicamenten, met name ovulatieremmers, kan ertoe leiden dat deze laatste niet of niet goed in het lichaam worden opgenomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Paarden, rundvee, varkens, schapen, geiten, honden, katten, pluimvee en vogels.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Diarree

  • Paarden, rundvee: 50-200 g
  • Veulens, kalveren, varkens, schapen, geiten: 15-50 g
  • Biggen, lammeren, honden, katten: 3-10 g
  • Pluimvee, vogels: 1-2 g


Vergiftiging

  • 0.75 g per kg lichaamsgewicht per dag.

Orale toediening, bij voorkeur door het voer, drinkwater of melk.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) (indien noodzakelijk)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder 'Bijwerkingen'.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan tijdens de dracht worden gebruikt.

Wachttijd

Nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.

Speciale waarschuwing(en)

Geen

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

4 december 2004

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 5972

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 4 december 2004 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept