Clinafarm smoke | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Clinafarm SmokeAard van het middel

Fungicide.

Benaming van het diergeneesmiddel

Clinafarm Smoke

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Enilconazol 5 g (d.i. 15 %)

Indicatie(s)

Behandeling van de omgeving.
Ter bestrijding van pathogene schimmels (Aspergillus fumigatus, Trichlophyton verrucosum, T. mentagrophytes, T. equinum, Mycrosporum canis, M. gypseum.) in verblijfplaatsen van pluimvee en verblijfplaatsen van fok- en gebruiksdieren (hokken, stallen etc.)

Beschrijving

Rookkaarsen om dierverblijven na reiniging en ontsmetting vrij van schimmels te maken.

Dosis / gebruiksaanwijzing

De Clinafarm-rookkaars wordt als volgt gebruikt: eerst het deksel verwijderen en daarna de lont aansteken. De kaars dient gedurende 30 min. te roken. Voor broeierijen:

  • In bedrijven met een Aspergillus-besmetting, met klinische aspergillose tot gevolg, omvat de behandeling noodzakelijk de ontsmetting van de hele broeierij :
    - uitkomstkasten: de avond voor het afrapen van de kuikens 1 rookkaars Clinafarm smoke per kast aansteken.
  • Ter preventie van een Aspergillus-besmetting :
    - uitkomstkasten: de avond voor het afrapen 1 rookkaars Clinafarm smoke per kast aansteken.

Voor de ontsmetting van andere ruimten, stallen, hokken en bijbehorende bedding- of nestmaterialen waar schimmelbesmetting aanwezig is:
In goed af te sluiten lokalen of plaatsen (b.v. biologische laboratoria) kan 1 rookkaars Clinafarm smoke per 50 m3 gebruikt worden. Het herhalen van de behandeling is afhankelijk van de kans op herbesmetting.

Waarschuwingen

Voorzorgsmaatregelen

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder. Vermijd inademing en contact met de huid.
Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken.
Na het werk zorgvuldig de handen wassen.

Algemene opmerkingen

  • Clinafarm smoke is licht ontvlambaar.
  • Clinafarm is niet corrosief.
  • Clinafarm kan worden gemengd met andere ontsmettingsmiddelen, zoals formaldehyde. Zoals bij iedere andere ontsmetting, is ook hier een voorafgaande grondige mechanische reiniging noodzakelijk.
  • Na rookverspreiding is het aangewezen de lokalen of broedkasten gesloten te houden.

Bewaring

De rookkaarsen in een goed gesloten verpakking, op een droge plaats en bij kamertemperatuur bewaren.

Overige informatie

Niet in de onmiddellijke omgeving van een open vlam bewaren of gebruiken.

Verpakking

Verpakking met 6 rookkaarsen.

Registratienummer: nvt

Status voor gebruik in Nederland

Niet meer in Nederland geregistreerd/verkrijgbaar.