Defencare | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Nederland

DefencareAard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Defencare Shampoo voor honden

Samenstelling

Bevat per 100 ml 0,94 gram permethrin. Toxicologische groep: synthetische pyrethroïden.

Eigenschappen

Defencare shampoo is een snelwerkende anti-parasitaire wassing tegen vlooien en teken bij de hond. De werkzame stof is permethrin, welke tot de groep van de synthetische pyrethroïden behoort. Het heeft een giftige werking op het zenuwstelsel van insecten. Vlooien worden binnen enkele uren geëlimineerd. Permethrin is bijzonder veilig voor mens en dier en is biologisch afbreekbaar. Het product is kortwerkend en daardoor bij uitstek geschikt voor de bestrijding van een aanwezige vlooien- en/of tekenbesmetting.

Doeldier

dit product is niet bestemd voor katten! Hond.

Indicatie(s)

Vlooien – en tekenbestrijding.

Dosering en toedieningsweg

De aanbevolen minimum dosering is 30 mg actief bestanddeel per kg lichaamsgewicht per maand.De hond met lauw water eerst goed nat maken. De shampoo tegen de haren in masseren tot schuim gevormd is. Het gehele lichaam wassen, met uitzondering van ogen, neus en bek. Voor een hond van 5 kg is gemiddeld 10 ml shampoo voldoende. Tenminste twee minuten laten inwerken, uitspoelen met schoon, lauw water en de vacht laten drogen. De werkingsduur tegen vlooien en teken is zeer kort en het middel is daarom alleen geschikt voor de bestrijding van een aanwezige vlooien- en/of tekenbesmetting. Indien nodig na 2 weken herhalen.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij katten, zieke of herstellende dieren, puppies jonger dan 3 maanden, bij honden met ernstige huidbeschadigingen of zogende teven.

Bijwerkingen

In sporadische gevallen kunnen overgevoeligheid, spiertrillingen, ataxie, braken, convulsies of regelmatig terugkerende spiertrekkingen optreden.

Waarschuwingen

Niet tegelijk gebruiken met andere insecticiden zoals andere pyrethroïden, organofosforverbindingen of carbamaten.

Voorzorgen

In verband met irritatie van huid en ogen dient bij toepassing direct huid- en oogcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een beschermmiddel voor ogen/gezicht. Beperk aanraken van het dier direct na behandeling tot een minimum. Giftig voor vissen: niet toepassen bij aquaria of oppervlaktewater.

Bewaarcondities/houdbaarheid

Bewaren beneden 25ºC. Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

juni 2010

Overige informatie

Verpakking: flacon à 200 ml

Registratienummer: REG NL 9343

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.