Effipro huidspray | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac S.A.
1ère avenue 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
FRANKRIJK

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

Aard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Effipro, 2,5 mg/ml huidspray, oplossing voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddeel: Fipronil: 2,5 mg

Indicatie(s)

Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) bij honden en katten.
Bestrijding van teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) bij honden en katten.
Bestrijding van bijtende luizen bij honden (Trichodectes canis) en katten (Felicola subrostratus).
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien
veroorzaakte allergische dermatitis.
Werkt tegen nieuwe infecties van volwassen vlooien tot 6 weken bij katten en tot 3 maanden bij
honden, afhankelijk van de omgevingsdruk.
Het product heeft een acaricide werking tegen teken tot 4 weken, afhankelijk van de
omgevingsdruk.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof.
In zeer zeldzame gevallen worden na gebruik bijwerkingen gezien, te weten voorbijgaande huisreacties als, roodheid, jeuk of lokaal haarverlies.
In uitzonderlijke gevallen werden overmatig speekselen, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid voor prikkels, depressie, nerveuze verschijnselen), braken en ademhalingsproblemen gezien na gebruik.
Niet overdoseren.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg

Toedieningweg

Alleen uitwendig gebruik. Dien het product toe op de huid met behulp van de pompspray.
Flacon met 500 ml: 1x pompen komt overeen met 3,0 ml.

Dosering

Maak de haren goed vochtig tot op de huid. Gebruik hiervoor 3-6 ml per kg lichaamsgewicht (dit komt overeen met 7,5 tot 15 mg werkzame stof per kg lichaamsgewicht) afhankelijk van de haarlengte.

Dit komt overeen met:
1-2x pompen per kg lichaamsgewicht voor de 500 ml flacon.
Afhankelijk van de vachtlengte is de inhoud van de 500 ml sprayflacon genoeg voor:
2-4 behandelingen van een hond van 40 kg.

Gebruiksaanwijzing

Spray het gehele dier in en houd een afstand aan van ongeveer 10-20 cm. Verdeel het tegen de haren in en zorg dat de hele vacht goed vochtig wordt. Wrijf de vacht in, vooral bij langharige dieren zodat het product tot op de huid komt. Bij behandelen van het kopgebied en bij jonge of nerveuze dieren kan gesprayd worden op een handschoen waarmee het product daarna in de vacht gewreven wordt. Laat het dier drogen aan de lucht. Gebruik geen handdoek om het dier te drogen.

Eigenschappen

Het product bevat een coating en daardoor ontstaat er een dunne laag op de haren die de vacht laat glanzen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Doseringsschema

Voor een optimale vlooien en/of tekenbestrijding zal het behandelingsschema aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden.
Door afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.
Puppies en kittens vanaf 2 dagen oud kunnen veilig worden behandeld.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Zeer ontvlambaar.
Bewaren beneden 25°C.
Buiten direct zonlicht houden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

EXP:
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de flacon.

Speciale waarschuwingen

Gebruik niet meer dan de aangegeven dosering.
Vermijd contact met de ogen van het dier. Niet direct sprayen op wonden en delen van de huid die beschadigd zijn.
Behandelde dieren in een goed geventileerde ruimte laten drogen.
Dieren niet in kleine ruimte of transportkooi zetten totdat het dier volledig is opgedroogd.

In afwezigheid van specifieke data over tolerantie en effectiviteit bij andere diersoorten, dit product alleen gebruiken bij hond en kat.

Indien gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis, wordt een maandelijkse behandeling van de allergische patiënt en alle andere katten en honden in het huishouden geadviseerd.

Voor optimale effectiviteit is het aan te raden om de dieren niet te wassen van 2 dagen voor tot 2 dagen na de behandeling. Baden of wassen met shampoo tot maximaal 4x per 2 maanden heeft geen significant negatief effect op de resterende werking van het product. Als er vaker wordt
gewassen wordt een maandelijkse behandeling van het dier aanbevolen.

Behandeling van de gebruikelijke rustplaatsen, zoals de mand van het dier, tapijten en meubilair met een geschikt bestrijdingsmiddel zal helpen de omgevingsbesmetting te verminderen en daarmee de duur van de werkzaamheid van het product tegen herbesmetting te maximaliseren.

Voor optimale vlooien bestrijding in huishoudens met meerdere dieren dienen alle honden en katten te worden behandeld met een geschikt bestrijdingsmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dieren moeten worden gewogen voor de behandeling plaats vindt.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.

Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden.

Het product is niet geschikt als omgevingsspray.

Houd dieren die gesprayd zijn weg bij open vuur, andere warmtebronnen en oppervlakten die mogelijk aangetast worden door de alcohol die de spray bevat, voor minimaal 30 minuten en totdat de vacht helemaal droog is.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden.
Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met het product vermijden. Vermijd contact van de inhoud met de vingers.
Indien dit optreedt, de handen wassen met water en zeep.
Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen zorgvuldig met schoon water te worden gespoeld.

Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de vacht droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de vacht droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten
slapen bij de eigenaren en in het bijzonder bij kinderen.

Behandel dieren in de open lucht op een beschutte plek, uit de wind of in een goed geventileerde ruimte.
De spray niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens toediening.

Draag PVC of plastic handschoenen gedurende de behandeling van het dier. Aanbevolen wordt om een waterbestendig schort te dragen voor de bescherming van de kleding. Als de kleding toch erg nat wordt van het product, trek dan schone kleding aan en was de kleding voordat de kleding
opnieuw wordt gebruikt.
Gooi de plastic handschoenen weg en was de handen daarna grondig met water en zeep.

Verwijder spetters op de huid meteen door te wassen met water en zeep.
Als irritatie optreedt zoek: medische hulp en neem de verpakking of bijsluiter mee.
Mensen met astma of een bekende overgevoeligheid kunnen extra gevoelig zijn voor het product.
Gebruik het product niet als u bij voorgaand gebruik reacties op het product had.

Bij behandeling van meerdere dieren is goede ventilatie extra van belang. Behandel meerdere dieren buiten of voorkom dat de hoeveelheid damp van het middel groter wordt door behandelde dieren te verwijderen uit de behandelruimte. De alcohol die vrijkomt bij de verdamping dient te worden verwijderd tussen de behandelingen van de dieren door tussentijds de behandelruimte te ventileren. Zorg daarnaast dat de ruimte waarin de dieren drogen goed geventileerd wordt en voorkom dat meerdere recent behandelde dieren in dezelfde ruimte verblijven.

Andere voorzorgsmaatregelen

Fipronil kan ongunstige effecten hebben voor vissen en andere waterorganismen. Honden mogen niet zwemmen binnen 2 dagen na behandeling.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Laboratorium studies met fipronil hebben niet aangetoond dat er teratogene effecten zijn bij ratten.
Fipronil wordt zeer goed getolereerd door puppies, na behandeling van lacterende teven.

Studies bij drachtige teven, poezen of zogende poezen zijn niet uitgevoerd. Gebruik bij drachtige poezen en teven en zogende poezen dieren alleen in overeenstemming met de risico/baten beoordeling van de dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Fipronil kan ongunstie efecten hebben voor vissen en andere waterorganismen. Het middel of de lege verpakking dient daarom niet in de vijvers, waterwegen of poelen terecht te komen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 augustus 2011

Overige informatie

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 101949

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 15 augustus 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.