Exil Fipralone huidspray | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfamed
13ème rue LID
06517 Carros Cedex
Frankrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfamed
1ère avenue 2065 m L.I.D.
06516 Carros
FRANKRIJK

Aard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Exil Fipralone, 2,5 mg/ml huidspray, oplossing voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddeel: Fipronil: 2,5 mg

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

Behandeling van vlooien (Ctenocephalides spp.) infestatie bij honden en katten.
Behandeling van teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus)) infestatie bij honden en katten.
Behandeling van bijtende luizen infestaties bij honden (Trichodectes canis) en katten (Felicola subrostratus).
Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (Flea Allergy Dermatitis (FAD)).
Het diergeneesmiddel werkt tegen nieuwe infecties van volwassen vlooien tot 6 weken bij katten en tot 3 maanden bij honden, afhankelijk van de omgevingsdruk.
Het diergeneesmiddel heeft een acaricide werking tegen teken tot 4 weken, afhankelijk van de omgevingsdruk.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Indien het diergeneesmiddel opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof.
In zeer zeldzame gevallen worden na gebruik mogelijke bijwerkingen gezien, te weten voorbijgaande roodheid, jeuk of lokaal haarverlies.
In uitzonderlijke gevallen werden overmatig speekselen, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid voor prikkels, depressie, nerveuze verschijnselen), braken en ademhalingsproblemen gezien na gebruik.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en toedieningsweg

Toedieningweg

Alleen uitwendig gebruik. Dien het product toe op de huid met behulp van de pompspray.

Flacon met 100 ml: 1x pompen komt overeen met 0,5 ml.
Flacon met 250 ml: 1x pompen komt overeen met 1,5 ml.

Dosering

Maak de haren goed vochtig tot op de huid. Gebruik hiervoor 3-6 ml per kg lichaamsgewicht (dit komt overeen met 7,5 tot 15 mg werkzame stof per kg lichaamsgewicht) afhankelijk van de haarlengte.

Dit komt overeen met:
6-12x pompen per kg lichaamsgewicht voor de 100 ml flacon.
2-4x pompen per kg lichaamsgewicht voor de 250 ml flacon.

Afhankelijk van de vachtlengte is de inhoud van de sprayflacon genoeg voor:
100 ml sprayflacon: 4-8 behandelingen van een kat van 4 kg of tot 3 behandelingen van een hond van 10 kg.
250 ml sprayflacon: 2-4 behandelingen van een hond van 20 kg.

Gebruiksaanwijzing

Spray het gehele dier in en houd een afstand aan van ongeveer 10-20 cm. Verdeel het tegen de haren in en zorg dat de hele vacht goed vochtig wordt. Wrijf de vacht in, vooral bij langharige dieren zodat het product tot op de huid komt. Bij behandelen van het kopgebied en bij jonge of nerveuze dieren kan gesprayd worden op een handschoen waarmee het product daarna in de vacht gewreven wordt. Laat het dier drogen aan de lucht. Gebruik geen handdoek om het dier te drogen.

Eigenschappen

Het product bevat een coating en daardoor ontstaat er een dunne laag op de haren die de vacht laat glanzen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Doseringsschema

Voor een optimale vlooien en/of tekenbestrijding zal het behandelingsschema aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden.

Door afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

Puppies en kittens vanaf 2 dagen oud kunnen veilig worden behandeld.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Indien gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis, wordt een maandelijkse behandeling van de allergische patiënt en alle andere katten en honden in het huishouden geadviseerd.

Voor optimale effectiviteit is het aan te raden om de dieren niet te wassen van 2 dagen voor tot 2 dagen na de behandeling. Baden of wassen met shampoo tot maximaal 4x per 2 maanden heeft geen significant negatief effect op de resterende werking van het diergeneesmiddel. Als er vaker wordt gewassen wordt een maandelijkse behandeling van het dier aanbevolen.

Behandeling van de gebruikelijke rustplaatsen, zoals de mand van het dier, tapijten en meubilair met een geschikt bestrijdingsmiddel zal helpen de omgevingsbesmetting te verminderen en daarmee de duur van de werkzaamheid van het diergeneesmiddel tegen herbesmetting te maximaliseren.

Voor optimale vlooien bestrijding in huishoudens met meerdere dieren dienen alle honden en katten te worden behandeld met een geschikt bestrijdingsmiddel.

Er kunnen nog enkele teken aanhechten. Waardoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig kan worden uitgesloten.

Het diergeneesmiddel is niet geschikt als omgevingsspray.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Gebruik niet meer dan de aangegeven dosering.
Vermijd contact met de ogen van het dier.
Niet direct sprayen op wonden en delen van de huid die beschadigd zijn.
Behandelde dieren in een goed geventileerde ruimte laten drogen.
Dieren niet in kleine ruimte of transportkooi zetten totdat het dier volledig is opgedroogd.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.

Houd dieren die gesprayd zijn weg bij open vuur, andere warmtebronnen en oppervlakten die mogelijk aangetast worden door de alcohol die de spray bevat, voor minimaal 30 minuten en totdat de vacht helemaal droog is.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het diergeneesmiddel met de mond en ogen vermeden worden.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of één van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Vermijd contact van de inhoud met de vingers.
Indien dit optreedt, de handen wassen met water en zeep.
Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen zorgvuldig met schoon water te worden gespoeld.

Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de vacht droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de vacht droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren en in het bijzonder bij kinderen.

Behandel dieren in de open lucht op een beschutte plek, uit de wind of in een goed geventileerde ruimte. De spray niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens toediening.

Draag PVC of plastic handschoenen gedurende de behandeling van het dier. Aanbevolen wordt om een waterbestendig schort te dragen voor de bescherming van de kleding. Als de kleding toch erg nat wordt van het diergeneesmiddel, trek dan schone kleding aan en was de kleding voordat de kleding opnieuw wordt gebruikt.
Gooi de plastic handschoenen weg en was de handen daarna grondig met water en zeep.

Verwijder spetters op de huid meteen door te wassen met water en zeep.
Als irritatie optreedt zoek: medische hulp en neem de verpakking of bijsluiter mee.
Dieren of toedieners met astma of een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen (zie 6.1) kunnen extra gevoelig zijn voor het diergeneesmiddel. Gebruik het diergeneesmiddel niet als u bij voorgaand gebruik reacties op het diergeneesmiddel had.

Bij behandeling van meerdere dieren is goede ventilatie extra van belang. Behandel meerdere dieren buiten of voorkom dat de hoeveelheid damp van het diergeneesmiddel groter wordt door behandelde dieren te verwijderen uit de behandelruimte, terwijl de alcohol vrijkomt door verdamping en ventileer de ruimte goed tussen de individuele behandelingen in. Zorg daarnaast dat de ruimte waarin de dieren drogen goed geventileerd wordt en voorkom dat meerdere recent behandelde dieren in dezelfde ruimte verblijven.

Andere voorzorgsmaatregelen

Fipronil is toxisch voor vissen en andere waterorganismen. Honden mogen niet zwemmen binnen 2 dagen na behandeling.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Uit laboratoriumonderzoek met fipronil bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene effecten.
Fipronil wordt zeer goed getolereerd door pups, na behandeling van lacterende teven.

Er zijn geen studies uitgevoerd bij drachtige honden en katten of lacterende katten voor dit diergeneesmiddel. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Het risico van optreden van bijwerkingen kan toenemen wanneer over gedoseerd wordt. In het geval van overdosering dient een geschikte symptomatische behandeling te worden gestart.

Uiterste gebruiksdatum

EXP:
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de flacon.
Houdbaarheid na het eerste gebruik: 1 jaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Zeer ontvlambaar.
Bewaren beneden 25°C.
Buiten direct zonlicht houden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Het diergeneesmiddel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen. Het diergeneesmiddel of de lege verpakking dient daarom niet in de vijvers, waterwegen of poelen terecht te komen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 augustus 2015

Overige informatie

Verpakkingsgrootten: 100 ml, 250 ml, 500 ml

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Wanneer het diergeneesmiddel voor het eerst wordt geopend, dient te worden uitgerekend op welke datum het diergeneesmiddel verwijderd moet worden. De houdbaarheid na het eerste gebruik is 1 jaar.
Deze datum dient op het etiket te worden geschreven in de ruimte die daarvoor bestemd is.

Registratienummer: REG NL 101946

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.