Antibiotica: wel of niet gebruiken?

Samenvatting

Regelmatig verschijnen in de pers berichtjes over ziektes en bacterieën die niet of nauwelijks nog op antibiotica reageren.

De belangrijkste oorzaak van antibioticaresistentie is het te veel en onjuist gebruik van antibiotica bij dieren.

Antibiotica zijn alleen nodig bij ernstige bacteriële infecties. Het overgrote merendeel van de infecties, zoals griep en verkoudheden, wordt door een virus veroorzaakt. Hiertegen helpen antibiotica niet.
Ook milde bacteriële infecties zoals oor- en keelontstekingen worden meestal na enkele dagen door het afweersysteem van het lichaam overwonnen en behoeven geen behandeling met antibiotica.

klik hier voor het gehele artikel

Bron: Dierenkliniek Causus