Amoxibactin smakelijke tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Farma B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
4283 PZ Lelystad

Amoxibactin

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Amoxibactin 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
Amoxibactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden
Amoxibactin 500 mg smakelijke tabletten voor honden

Amoxicilline

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel per tablet:
Amoxibactin 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: Amoxicilline (als amoxicilline-trihydraat) 50 mg
Amoxibactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden: Amoxicilline (als amoxicilline-trihydraat) 250 mg
Amoxibactin 500 mg smakelijke tabletten voor honden: Amoxicilline (als amoxicilline-trihydraat) 500 mg

Indicatie(s)

Primaire en secundaire infecties van de luchtwegen, in het bijzonder rhinitis veroorzaakt door Pasteurella spp. en Streptococcus spp., en bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp., Escherichia coli en Gram-positieve coccen.

Primaire infecties van het urogenitaalapparaat, in het bijzonder pyelonefritis en infecties van de afvoerende urinewegen veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp. en Gram-positieve coccen; endometritis post oestrum en post partum veroorzaakt door Escherichia coli, Streptococcus canis en Proteus spp., en vaginitis tengevolge van menginfecties.

Mastitis veroorzaakt door Gram-positieve coccen en Escherichia coli.
Lokale huidinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor penicillinen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Amoxibactin 50 mg smakelijke tabletten: hond en kat
Amoxibactin 250 mg smakelijke tabletten: hond
Amoxibactin 500 mg smakelijke tabletten: hond

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Oraal:
10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, 2 maal daags, gedurende minimaal 5 achtereenvolgende dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC.

In de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Niet in koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met tetracyclines, chlooramfenicol, macroliden, lincomycine of tiamulin.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 maart 2018

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Overige informatie

Kartonnen doos met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 en 50 blisterverpakkingen (Alu/PVC/PE/PvDC) à 10 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht

Registratienummers:
Amoxibactin 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: REG NL 2232
Amoxibactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 2233
Amoxibactin 500 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 10113

**Datum van invoer/laatste wijziging van bovenstaande bijsluitertekst: 28 januari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.