Amoxicilline tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Amoxicilline tabletten 50 mg, voor honden en katten.
Amoxicilline tabletten 200 mg, voor honden en katten.
Amoxicilline tabletten 400 mg, voor honden.
Amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat)

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel Amoxicilline tabletten 50 mg: Amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat) 50 mg.
Werkzaam bestanddeel Amoxicilline tabletten 200 mg: Amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat) 200 mg.
Werkzaam bestanddeel Amoxicilline tabletten 400 mg: Amoxicilline(als amoxicillinetrihydraat) 400 mg.

Indicatie(s)

Behandeling van:

  • Maag-darmkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxicilline-gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.
  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., Escherichia coli en Grampositieve kokken.
  • Urineweginfecties veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp. en Gram-positieve kokken;
  • Uterusinfecties veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp. en Streptococcus spp..

Contra-indicaties(s)

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Amoxicilline tabletten 50 mg, voor honden en katten: Hond en kat.
Amoxicilline tabletten 200 mg, voor honden en katten: Hond en kat.
Amoxicilline tabletten 400 mg, voor honden: Hond.

Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor orale toediening.
5-10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags, gedurende minimaal 5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Op een droge plaats bewaren.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Amoxicilline tabletten 200 mg, voor honden en katten: niet toedienen aan katten met een gewicht lager dan 5 kg.
Amoxicilline tabletten 400 mg, voor honden: hiet toedienen aan honden met een gewicht lager dan 10 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor penicillines moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van dit middel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

2 juni 2014

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Polyethyleen pot afgesloten met aluminium folie en schroefdop à 500 of 1000 tabletten.
Aluminium/PVC blisterverpakking met 50 blisters à 10 tabletten in een kartonnen doos.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Amoxicilline tabletten 50 mg, voor honden en katten: REG NL 1960
Amoxicilline tabletten 200 mg, voor honden en katten: REG NL 1959
Amoxicilline tabletten 400 mg, voor honden: REG NL 2538

**Datum van invoer/laatste aanpassing van bovenstaande bijsluitertekst: 28 januari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken