Ampicilline tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ampicilline tabletten 50 mg, voor honden en katten
Ampicilline tabletten 125 mg
Ampicilline tabletten 400 mg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Ampicilline tabletten 50 mg: ampicilline-trihydraat overeenkomend met ampicilline 50 mg.
Ampicilline tabletten 125 mg: ampicilline-trihydraat overeenkomend met ampicilline 125 mg.
Ampicilline tabletten 400 mg: ampicilline-trihydraat overeenkomend met ampicilline 400 mg.

Indicatie(s)

Kalveren en lammeren:

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp.;
  • Maagdarminfecties veroorzaakt door E.coli.

Biggen:

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Streptococcus spp., Haemophilus spp.;
  • Maagdarminfecties veroorzaakt door E.coli.

Hond en kat:

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door E.coli, Proteus spp. en Gram-positieve kokken;
  • Urineweginfecties veroorzaakt door E.coli, Proteus spp. en Gram-positieve kokken;
  • Maagdarminfecties veroorzaakt door E.coli en Gram-positieve kokken;
  • Huidinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp..

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ampicilline tabletten 50 mg: Hond en kat.
Ampicilline tabletten 125 mg: Hond en kat.
Ampicilline tabletten 400 mg: Rund (kalveren), schaap (lammeren), varken (biggen), hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor orale toediening:

Kalveren, lammeren en biggen: 20-30 mg ampicilline per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2 doseringen, gedurende 5 dagen.
Hond en kat: 20-65 mg ampicilline per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2-3 doseringen, gedurende minimaal 5 dagen. Bij luchtweginfecties: 10-14 dagen.

 

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Wachttermijn

Kalveren, lammeren en biggen: (Orgaan)vlees: 28 dagen.
Hond en kat: niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Op een droge plaats bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Dit diergeneesmiddel is niet geschikt voor katten lichter dan 5 kg. Niet toedienen aan dieren met een actieve microbiologische digestie in voormagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor ampicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor penicillines moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig met bacteriostatische antibiotica toepassen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten daarvan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

5 juni 2014

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Polyethyleen pot met 500 of 1000 tabletten afgesloten met een aluminium seal en een zwarte hardkunststof schroefdop.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Ampicilline tabletten 50 mg: REG NL 1754
Ampicilline tabletten 125 mg: REG NL 1755
Ampicilline tabletten 400 mg: REG NL 1756

**Datum van invoer/laatste wijziging van bovenstaande bijsluitertekst: 29 januari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek