Ceporex Injection | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
85716 Unterschleissheim
Duitsland
Schering Plough
Boghall Road
Bray
Co. Wicklow
Ierland

Ceporex InjectionAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ceporex Injection, suspensie voor injectie 180 mg/ml voor hond en kat
Cefalexine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Cefalexine (overeenkomend met cefalexinenatrium): 180 mg

Indicatie(s)

Infecties van de longen, het urogenitaalstelsel en de huid (met name pyodermie), veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties worden waargenomen ten gevolge van weefselirritatie.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

In de aanwezigheid van water treedt hydrolyse van cefalexine op. Het is daarom van belang dat een droge en steriele spuit gebruikt wordt om te vermijden dat de waterdruppels die eventueel in de spuit aanwezig zouden zijn, de resterende inhoud van de flacon contamineren.
Alvorens de inhoud op te trekken, dient men het flesje te schudden om de bestanddelen opnieuw op te lossen.

Dosering: 10 mg per kg lichaamsgewicht eenmaal per dag gedurende maximaal 5 dagen.

Dier Lichaamsgewicht (kg) Dosis (ml)
Kat 4,5 0,25
Hond klein 4,5 –  9,0 0,25 – 0,50
  middelgroot 9,0 – 27,0 0,50 – 1,50
  groot 27,0 – 54,0 1,50 – 3,00

Subcutane of intramusculaire injectie. Na toediening injectieplaats masseren.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

  • Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
  • Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  • Beschermen tegen licht.
  • Niet gebruiken na uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP

Speciale waarschuwingen

  • Er kan onnodige cumulatie van cefalexine in de nieren optreden als de nierfunctie gestoord is.
  • In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.
  • Niet combineren met macrolide antibiotica, tetracycline en chlooramfenicol.
  • De toxiciteit van cefalexine is gering. Bij overschrijden van de dosering is het optreden van intoxicatie niet waarschijnlijk.
  • Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 augustus 2011

Overige informatie

Verpakking: Doos met flacon(s) à 30 of 100 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: REG NL 8534

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 18 augustus 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.