Clindoral | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V., Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma bv, Raamsdonksveer

ClindoralAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Clindoral® tabletten 200 mg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: 200 mg clindamycine (als clindamycinehydrochloride).

Beschrijving

CLINDORAL® tabletten zijn witgekleurde tabletten en bevatten als werkzaam bestanddeel clindamycinehydrochloride.
Clindamycine heeft in vitro een bacteriostatische werking, voornamelijk tegen grampositieve coccen en vooral Staphylococcus aureus (penicillinase- en niet-penicillinase vormende stammen), Staphylococcus epidermis, Streptococcen (behalve Str. faecalis) en pneumococcen.
Enterococcen en gramnegatieve micro-organismen zijn niet of nauwelijks gevoelig. Wel gevoelig zijn anaerobe gramnegatieve bacillen (zoals Bacteroïdes species en Fusobacterium species) en Clostridium perfringens. Clindamycine remt de bacteriële eiwitsynthese bij gevoelige micro-organismen.
Resistentie kan relatief snel ontstaan; kruisresistentie komt onderling voor met lincomycine, maar ook met macroliden.

Indicatie(s)

Infecties veroorzaakt door voor clindamycine gevoelige micro-organismen bij honden, met name:

  • behandeling van geïnfecteerde wonden, abcessen en infecties van de mondholte geassocieerd met Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum en Clostridium perfringens
  • osteomyelitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus.

Contra-indicatie(s)

Toediening aan dieren met ernstige leveraandoeningen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Uitsluitend voor orale toediening aan honden.

De dosering bedraagt 10 mg clindamycine base per kg lichaamsgewicht, 2x daags, ofwel 1 tablet per 20 kg lichaamsgewicht iedere 12 uur, gedurende minimaal 3-5 dagen.
Naar gelang de klinische noodzaak bedraagt de therapie maximaal 28 dagen.

De behandeling van osteomyelitis dient tenminste 14 dagen voortgezet te worden.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Bewaring

In goed gesloten verpakking bij kamertemperatuur (15-25° C) en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Waarschuwingen

Niet toedienen aan honden die lichter zijn dan 5 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 april 2002

Overige informatie

Verpakking: Verpakking met 25 x 10 tabletten.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: REG NL 5387

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 18 april 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.