Doxoral Aqua Drops | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Doxoral Aqua Drops

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

per ml:
doxycyclinehyclaat, overeenkomend met doxycycline 10,0 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

Honden

 • rhinitis veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum en Pasteurella spp.;
 • bronchopneumonie veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum, Pasteurella spp. en E.coli;
 • pyelonephritis veroorzaakt door E. coli en grampositieve kokken;
 • interstitiële nephritis veroorzaakt door Leptospira spp., E.coli en grampositieve kokken;
 • otitis media veroorzaakt door grampositieve kokken en Pasteurella spp.;

Katten

 • Rhinitis veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum en Pasteurella spp;
 • bronchopneumonie veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum, Pasteurella spp. en E.coli;
 • pleuritis sicca veroorzaakt door grampositieve kokken;
 • pneumonie veroorzaakt door Chlamydia psittaci;
 • pyelonephritis veroorzaakt door E.coli en grampositieve kokken;
 • interstitiële nephritis veroorzaakt door Leptospira spp., E.coli en grampositieve kokken;
 • otitis media veroorzaakt door grampositieve kokken en Pasteurella spp.

Dosering en toedieningsweg(en)

Honden en katten:

10 mg doxycycline per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 14 dagen.
Toedieningswijze: oraal.

De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel uitsluitend mag worden gebruikt:

Glazen pipet met maatverdeling en rubber knijpbolletje.

Waarschuwingen

 • niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen, zoals penicillines en cefalosporines;
 • de druppels bij voorkeur gemengd met het voer toedienen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de verwerking en/of toepassing direct huidcontact vermeden te worden.

Farmaceutische gegevens

Houdbaarheidstermijn
19 maanden mits koel en buiten invloed van licht bewaard.
Aangebroken flacon: 14 dagen bij kamertemperatuur.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 augustus 1999

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 4308

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 augustus 1999 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek