Penstrep-Ject | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Dopharma Research BV
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Dopharma Research BV
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer

Penstrep-JectAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

PENSTREP-JECT, injectievloeistof voor hond en kat.
200 mg/ml procaïne benzylpenicilline, 200 mg/ml dihydrostreptomycinesulfaat, 20 mg/ml procaïne HCl.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen
Procaine benzylpenicilline 200 mg
Dihydrostreptomycine 200 mg
Procaïne HCl 20 mg

Hulpstoffen:
Methylhydroxybenzoaat

Indicatie(s)

  • Bacteriële complicaties na virusinfecties zoals hondenziekte, bronchitis, metritis, pleuritis, pneumonie, tracheïtis, wondinfecties veroorzaakt door Pasteurella spp. en Streptococcus spp;
  • Respiratoire infecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus spp. en/of coliformen, welke een primaire virusinfectie kunnen compliceren.

Contra-indicatie(s)

Nierinsufficiëntie.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Neuromusculaire blokkade, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

1 ml per 10 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 - 5 dagen (= 20 mg procaïne benzylpenicilline, 20 mg dihydrostreptomycinesulfaat en 2 mg procaïne HCl per kg lichaamsgewicht per dag).
Toedieningswijze: intramusculair.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

De veiligheid van dit diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

22 oktober 2013

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekHet kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 3087

**Datering van laatste updat bovenstaande bijsluitertekst: 24 oktober 2016 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek