Rilexine smakelijke tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

VIRBAC SA
L.I.D. 1ère Avenue – 2065 m
F-06516 CARROS
Frankrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Nederland B.V.
Hermesweg 15
3771 ND BARNEVELD

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Rilexine 75 Smakelijke Tabletten
Rilexine 300 Smakelijke Tabletten
Rilexine 600 Smakelijke Tabletten
Cefalexine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:

Bevat per tablet

 • Rilexine 75 Smakelijke Tabletten: 75 mg cefalexine
 • Rilexine 300 Smakelijke Tabletten: 300 mg cefalexine
 • Rilexine 600 Smakelijke Tabletten: 600 mg cefalexine

Indicatie(s)

Bij katten

 • Behandeling van huid- en onderhuidse infecties (wonden en abcessen) veroorzaakt door cefalexine-gevoelige pathogenen zoals Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.

Bij honden

 • Huidinfecties, veroorzaakt door staphylococcen.

Bij honden en katten

 • Respiratoire infecties, veroorzaakt door E.coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus en Streptococcus spp.
 • Urogenitale infecties, veroorzaakt door streptococcen, Klebsiella spp., Proteus spp. en E.coli.
 • Infecties van het maagdarmkanaal, veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.
 • Osteomyelitis, profylactisch gebruik bij botoperaties en als therapie bij osteomyelitis, veroorzaakt door Staphylococcus aureus, E. coli, Streptococcus spp. en Proteus spp.

Contra-indicatie(s)

Overgevoeligheid voor cefalosporinen.

Bijwerkingen

Geen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

 • Rilexine 75 Smakelijke Tabletten: hond en kat
 • Rilexine 300 Smakelijke Tabletten: hond
 • Rilexine 600 Smakelijke Tabletten: hond

Dosering en toedieningsweg(en)

2 maal daags 15 mg cefalexine per kg lichaamsgewicht gedurende minimaal 5 dagen.
Toedieningswijze: oraal. De smakelijkheid van de tablet vergemakkelijkt de inname.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

In geval van chronische nierinsufficientie wordt de halfwaardetijd van cefalexine verlengd en de plasmaconcentratie verhoogd. Daarom dient de dosering te worden aangepast.

Rilexine 300 Smakelijke Tabletten en Rilexine 600 Smakelijke Tabletten: niet toedienen aan honden lichter dan 5 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikt diergeneesmiddel of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale ereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

19 maart 2008

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekRegistratienummer:
Rilexine 75 Smakelijke Tabletten: REG NL 10348
Rilexine 300 Smakelijke Tabletten: REG NL 10349
Rilexine 600 Smakelijke Tabletten: REG NL 10350

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 19 maart 2008 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek