Ronidazol 100 mg tabletten | bijsluiter

N.B. Dit betreft een magistraal bereid product (zie Off-label Use). Dit mag enkel onder strenge voorwaarden worden toegepast.

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

n.v.t.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

AST Farma B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Aard van het middel

Ronidazol tablettenAntimicrobieel middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Ronidazol 100 mg tabletten ad us vet

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1 tablet bevat:
100 mg ronidazol.

Indicatie(s)

Diarree ten gevolge van tritrichomonas infecties (o.a. tritrichomonas foetus, een eencellige flagellaat behorend tot de protozoaire infecties).

Doeldieren

Kat.

Toediening en dosering

2 maal daags 20-30 mg/kg lichaamsgewicht voor een periode van 10 tot 14 dagen.

Waarschuwingen en contra-indicatie(s)

Dit geneesmiddel dient niet te worden toegediend gedurende de dracht en lactatieperiode.

Bijwerkingen

Neurologische bijwerkingen zoals coördinatiestoornissen kunnen zeer zelden optreden.

Eigenschappen

Ronidazol is een antiprotozoicum dat werkzaam is tegen infecties veroorzaakt door verschillende pathogene eencellige organismen (protozoën) en bacteriën.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Bewaarcondities

Houdbaar tot op de datum die op de verpakking staat aangegeven. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C).
Buiten zicht en bereik van kinderen bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Overig

N.B. Dit betreft een magistraal bereid product. Dit mag enkel onder strenge voorwaarden worden toegepast. De tabletten worden uitsluitend afgeleverd na ontvangst van het door de dierenarts getekende en gedateerde recept.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek

Registratienummer: off-label use

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.