Ronidazol poeder voor suspensie | bijsluiter

N.B. Dit betreft een magistraal bereid product (zie Off-label Use). Dit mag enkel onder strenge voorwaarden worden toegepast.

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

n.v.t.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Apotheek faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 106
3584 CM Utrecht

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ronidazol poeder voor suspensie

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: Ronidazol.
De suspendeervloeistof is: Acetem 9/08 .
Na aanmaken bevat de suspensie 100mg/ml Ronidazol.

Eigenschappen

Ronidazol behoort tot de zogenoemde antiprotozoica. Het is een geneesmiddel dat infecties, veroorzaakt door bepaalde ziekteverwekkende ééncellige diertjes (protozoën) en sommige bacteriën, bestrijdt.

Doeldieren

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de kat.

Indicatie(s)

Ronidazol wordt gebruikt bij katten met diarree veroorzaakt door tritrichomonas infecties, waaronder tritrichomonas foetus.

Waarschuwingen en contra-indicaties

Ronidazol niet gebruiken tijdens dracht en lactatieperiode.

Toediening / dosering

Voeg, voor eerste toediening, de inhoud van de flacon suspendeervloeistof bij het ronidazol poeder. Doe dit niet andersom i.v.m. stuiven van het poeder.

Draag hierbij handschoenen. Sluit de flacon en schud krachtig.

De gebruikelijke dosering is 20-30mg/kg 2 x per dag gedurende 10 tot 14 dagen.

Voor ieder gebruik flacon goed schudden.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Zeer zelden komen neurologische bijwerkingen voor. Dit kan zich o.a. uiten in coördinatiestoornissen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Interacties met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met ronidazol bekend.

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten als het dier ook andere geneesmiddelen gebruikt.

Bewaarcondities

Dit product is houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum, mits bewaard bij kamertemperatuur.
Na aanmaken van de suspensie is deze nog 2 maanden houdbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

3 november 2014

Overige informatie

Registratienummer: off-label use

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

 Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.