Sulfatrim 24% P.I. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alcomed B.V.

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

SULFATRIM 24% P.I.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml injectievloeistof:

Werkzame bestanddelen:

40 mg Trimethoprim
200 mg Sulfamethoxazol

Indicatie(s)

Rund (niet-melkgevend), kalf

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., Salmonella dublin, Streptococcus spp., Corynebacterium pyogenes, of Haemophilus somnus;
 • maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door E. coli, of Salmonella spp.;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door Corynebacterium spp., streptokokken, E. coli, of Salmonella spp.;
 • wondinfecties veroorzaakt door gramnegatieve bacteriën of grampositieve bacteriën;
 • mastitis veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken, of E. coli;

Hond, kat

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., streptokokken, stafylokokken, of Klebsiella spp.;
 • maagdarmkanaalinfecties, veroorzaakt door voor de combinatie van trimethoprim en sulfamethoxazol gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door stafylokokken, streptokokken, E. coli, of Proteus spp.;
 • wondinfecties veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken, E. coli, of anaeroben;
 • otitis media veroorzaakt door Streptococcus spp., Staphylococcus spp., of Pasteurella spp.;
 • iridocyclitis.

Bijwerkingen

Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties en necrose worden waargenomen ten gevolge van weefselirritaties.

 • Anaemie, leukopenie en thrombocytopenie
 • Bij honden bestaat de kans op het ontstaan van niet septische arthritis bij toediening van bepaalde trimethoprim sulfonamide combinaties.
 • Keratoconjunctivitis sicca bij de hond.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund (niet-melkgevend), kalf, hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

 • Rund (niet-melkgevend) en kalf: 12,5-25 mg sulfamethoxazol en 2,5-5 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen.
 • Hond, kat: 2 maal daags 12,5 mg sulfamethoxazol en 2,5 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht gedurende 3-5 dagen.

Toedieningswijze: intramusculair of (langzaam) intraveneus.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden; draag daartoe handschoenen.

Wachttermijn

Rund en kalf: 10 dagen voor de slacht.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

 • 3 jaar bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius);
 • aangeprikte flacon: direct gebruiken.

Bijwerkingen

 • op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties en necrose worden waargenomen ten gevolge van weefselirritaties;
 • anaemie, leukopenie en thrombocytopenie;
 • bij honden bestaat de kans op het ontstaan van niet septische arthritis bij toediening van bepaalde trimethoprim sulfonamide combinaties;
 • keratoconjunctivitis sicca bij de hond.

Waarschuwingen

Er bestaat kans op optredende acute sterfte, hemolyse of shock na intraveneuze toediening.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

6 maart 2003

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Overige informatie

Registratienummer: REG NL 10013/1580

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 6 maart 2003 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken