Sulfatrim tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Farma B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Sulfatrim 20/100 mg tabletten voor honden en katten
Sulfatrim 80/400 mg tabletten voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:

Per tablet Sulfatrim 20/100:

 • trimethoprim 20 mg
 • sulfadiazine 100 mg

Per tablet Sulfatrim 80/400:

 • trimethoprim 80 mg
 • sulfadiazine 400 mg

Indicatie(s)

 • respiratoire infecties veroorzaakt door Klebsiella spp. en Pasteurella multocida;
 • urogenitale infecties veroorzaakt door Streptococcus spp. en Proteus mirabilis;
 • huid- en wondinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp en Streptococcus spp.;
 • otitis media veroorzaakt door Staphylococcus spp en Streptococcus spp..

Contra-indicaties

Geen bekend.

Bijwerkingen

 • Anemie, leukopenie en thrombocytopenie;
 • Bij honden bestaat de kans op het ontstaan van niet septische arthritis bij toediening van bepaalde trimethoprim sulfonamide combinaties;
 • Keratoconjunctivitis sicca bij de hond.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Uitsluitend bestemd voor orale toediening.
25 mg sulfadiazine en 5 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag gedurende minimaal 5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast bewaren of invriezen.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Niet toedienen aan honden en katten lichter dan 1 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht of lactatie

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

11 april 2018

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer:
Sulfatrim 20/100 tabletten: REG NL 7848.
Sulfatrim 80/400 tabletten: REG NL 7849.

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 20 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.