Sulfatrim | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Ast Beheer B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Sulfatrim 20/100 tabletten.
Sulfatrim 80/400 tabletten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet Sulfatrim 20/100:

 • trimethoprim 20 mg
 • sulfadiazine 100 mg

Per tablet Sulfatrim 80/400:

 • trimethoprim 80 mg
 • sulfadiazine 400 mg

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

 • respiratoire infecties veroorzaakt door Klebsiella spp. en Pasteurella multocida;
 • urogenitale infecties veroorzaakt door Streptococcus spp. en Proteus mirabilis;
 • huid- en wondinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp en Streptococcus spp.;
 • otitis media veroorzaakt door Staphylococcus spp en Streptococcus spp..

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

 

25 mg sulfadiazine en 5 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag gedurende minimaal 5 dagen.

 

Toedieningswijze

Oraal.

De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel mag worden gebruikt

Geen.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

Geen.

De in acht te nemen wachttermijn(en)

Niet van toepassing.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

 • kunststof flacon: 3 jaar, indien niet boven 25°C bewaard (niet in de koelkast bewaren of invriezen);
 • kunststof/aluminium blisterverpakking: 2 jaar, indien niet boven 25°C bewaard (niet in de koelkast bewaren of invriezen).

Overigen

Bijwerkingen

 • anaemie, leukopenie en thrombocytopenie;
 • bij honden bestaat de kans op het ontstaan van niet septische arthritis bij toediening van bepaalde trimethoprim sulfonamide combinaties;
 • keratoconjunctivitis sicca bij de hond.

Waarschuwingen

Niet toedienen aan honden en katten lichter dan 1 kg.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

17 april 2002

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer:
Sulfatrim 20/100 tabletten:REG NL 7848.
Sulfatrim 80/400 tabletten: REG NL 7849.

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 17 april 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.