Terramycin oogzalf | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Pfizer AH B.V.
Postbus 37
2900 AA Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

McNeil Manufacturing
Orleans
Frankrijk

Terramycin oogzalfAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Terramycin oogzalf

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per gram oogzalf:

Werkzame bestanddelen

  • Oxytetracycline (als oxytetracyclinehydrochloride): 5 mg
  • Polymyxine B (als polymyxine B sulfaat): 10.000 I.E.

Hulpstoffen

  • Vloeibare paraffine
  • Vaseline

Indicatie(s)

Oppervlakkige ooginfecties veroorzaakt door voor oxytetracycline en polymyxine B sulfaat gevoelige micro-organismen met name: Pseudomonas spp. Escherichia coli, streptococcen en Rickettsiae.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

4 maal daags in het oog aanbrengen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen vorst.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

I.v.m sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijke afval weggeworpen te worden. Vraag aan uw dierenarts hoe u ovetollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

27 februari 2009

Overige informatie

Eigenschappen

Oxytetracycline is een antibioticum behorende tot de groep van de tetracyclines. Het is een breedspectrum antibioticum, werkzaam tegen een grote verscheidenheid van grampositieve en gramnegatieve microorganismen.
Polymyxine B sulfaat heeft een snelle bactericide werking die uitsluitend gericht is tegen gramnegatieve micro-organismen.
Polymyxine B sulfaat is bijzonder werkzaam tegen Pseudomonas aeruginosa die frequent wordt aangetroffen bij lokale ooginfecties. De samenvoeging van oxytetracycline met polymyxine B vormt een doeltreffende antibiotische combinatie tegen primaire of secundaire infectieuze kiemen.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekRegistratienummer: REG NL 2104

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 27 februari 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek