Tiacil oogdruppels | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac Nederland B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Laboratories

Tiacil oogdruppelsAard van het middel

Antiflogisticum, Antimicrobieel middel, Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Tiacil oogdruppels voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen

  • gentamicinesulfaat, overeenkomend met gentamicine 3 mg
  • dexamethasondinatriumfosfaat, overeenkomend met dexamethason 1 mg.

Indicatie(s)

Behandeling van ontstekingen, allergische en bacteriële aandoeningen van het oog zoals conjunctivitis, keratitis, blepharitis en dacryocystitis veroorzaakt door Pseudomonas spp., Proteus spp., stafylokokken, streptokokken en Escherichia coli, op geleide van specifiek antibiogram.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Dosering: 1 druppel, 4 maal daags in de conjuctivaalzak brengen, gedurende 3 dagen.
Toedieningswijze: uitwendig.

De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel mag worden gebruikt

Druppelaar.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

De in acht te nemen wachttermijnen

Niet van toepassing

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

  • 24 maanden, bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius);
  • aangebroken flacon: direct gebruiken.

Contra-indicaties

  • ulcus cornea;
  • oogaandoeningen die gepaard gaan met diepe ulcerate zonder vascularisatie;
  • oogaandoeningen van virale oorsprong;
  • glaucoom.

Bijwerkingen

  • topicaal toegepaste corticosteroiden kunnen de intraoculaire druk verhogen;
  • topicaal toegepaste corticosteroiden remmen de epithelisatie van de cornea.

Waarschuwingen

Bij diepe ooginfecties waarbij dreiging bestaat voor een systemische infectie tevens systemische antibiotica toedienen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

1 maart 1993

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 2383

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 1 maart 1993 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek