Cystease | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

nvt

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ceva Sante Animale

CysteaseBenaming van het diergeneesmiddel

Cystease 3x30 tabletten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

125 mg N-Acetyl-D-Glucosamine

Eigenschappen

Stimulering van gezonde blaasmucosa bij katten met idiopatische cystitis.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Indicatie(s)

Stimulering van gezonde blaasmucosa bij katten met idiopatische cystitis. Stress kan een (mede)oorzaak zijn van blaasproblemen bij gevoelige katten. Geruststellende kattenferomonen verminderen stress in belangrijke mate en kunnen de werking van CYSTEASE ondersteunen. 
Vraag uw dierenarts om advies.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Geen.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Dosering

1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht 2 keer daags, gedurende de 1e week.
1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht 1 keer daags, gedurende de volgende 3 weken.

Onderhoudsdosering

1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht om de andere dag.

Toediening

Rechtstreeks in de bek ingeven of verpulverd met het voedsel vermengen.

Wachttijdadvies

Niet van toepassing.

Waarschuwingen

Geen.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

3 jaar.

Overig

Verpakking: doos met 3 blisters van 30 tabletten.

Registratienummer: nvt

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.