Spasmoglucinol | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

In Nederland niet geregistreerd

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Vétoquinol S A
BP 189
70204 Lure cedex
FRANCE

Aard van het middel

Blaasontspanner

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Floroglucinol anhydraat 31 mg
Trimethyl floroglucinol 40 mg

Indicatie(s)

  • migratie van urinaire stenen
  • behandeling van lithiasis
  • post-chirurgische urethrale sondering

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekStatus voor gebruik bij dieren in Nederland

Enkel in het buitenland geregistreerd voor diergeneeskundig gebruik, daarmee enkel in uitzonderlijke gevallen bij dieren inzetbaar als off-label use.
Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.