Digoxine 0,25 mg | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Kombivet B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Kela Laboratoria N.V.

Aard van het middel

Hartglycoside.

Benaming van het diergeneesmiddel

Digoxine 0,25 mg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet: digoxine 0,25 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

  • hartdecompensatie;
  • klepinsufficiëntie;
  • ritmestoornissen: supraventiculaire tachycardie.

Contra-indicaties

  • nier- en leverstoornissen;
  • verstoring van de kalium- en calciumbalans.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

0,025 mg digoxine per kg lichaamsgewicht per 24 uur, verdeeld over 2-3 doses.
Toedieningswijze: oraal.

Bijwerkingen

Bij overdosering: hartaritmiën, anorexie, braken, diarree, algemene malaise.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Houdbaarheidstermijn

3 jaar bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius).

Waarschuwingen

De marge tussen therapeutische en toxische dosering is zeer smal; de dosering dient steeds individueel aangepast te worden op grond van de klinische
effectiviteit, de klinische verschijnselen en het vaststellen van de nier- en leverfunctie.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

27 mei 1997

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 4559

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 27 mei 1997 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.