Ipakitine | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

nvt

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Vétoquinol

IpakitineBenaming van het diergeneesmiddel

Ipakitine

Samenstelling

Bevat als actieve bestanddelen calciumcarbonaat en chitosan.

Poeder.

Eigenschappen

De werking van Ipakitine vindt plaats in het maagdarmstelsel waar het effect heeft op het fosfaat- en calciumgehalte. Het calciumcarbonaat bindt fosfaten in de voeding en voorkomt hiermee opname via de nieren. Een verminderde opname van fosfor vertraagt de progressie van nierfalen. Chitosan absorbeert uremische toxines zoals creatinine, ureum, indoxylsulfaat en fosfaat in het maagdarmstelsel en verlaagt hiermee de belasting van de nieren. Ipakitine is zeer smakelijk en zal door de hond/kat goed opgenomen worden.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat, Hond.

Indicatie(s)

Voedingssupplement ter ondersteuning van chronisch nierfalen.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Ipakitine kan toegediend worden:

  • bij de eerste symptomen van chronisch nierfalen;
  • in alle stadia van chronisch nierfalen; in combinatie met een nierdieet;
  • in combinatie met andere behandelingen.

1 g Ipakitine per 5 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags, door het eten vermengd of erover gestrooid.
Eén maatschepje bevat 1 g.
Voor dieren die droge voeding krijgen, wordt aanbevolen om het voer vochtig te maken, zodat het poeder goed wordt opgenomen.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

2 jaar, indien koel en droog bewaard.

Overige informatie

Verpakking: 50 g en 150 g.

Registratienummer: nvt

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.