Tumil K | bij nierfalen

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

nvt

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Aesculaap

Tumil KProductnaam

Tumil K poeder
Tumil K tabletten

Farmaceutische vorm

Poeder of tablet.

Samenstelling

Tumil K poeder bevat per maatschepje van 0,65 gram poeder 468 mg kaliumgluconaat (Potassium Gluconate 2mEq) in een smakelijke eiwitbasis.

Eigenschappen

Tumil K is een aanvullend dieetvoeder in poedervorm, dat kalium in een smakelijke eiwitbasis bevat. Tumil K is ontwikkeld ter ondersteuning van de nierfunctie bij chronische nierinsufficiëntie in het bijzonder bij kaliumdeficiëntie bij de kat.

Doeldieren

Kat

Indicaties

De ondersteuning van de nierfunctie bij chronische nierinsufficiëntie in het bijzonder bij kaliumdeficiëntie.

Contra-indicaties

Wanneer hoge kaliumspiegels mogelijk zijn. Voorzichtig gebruiken in het geval van hart- of nierproblemen.

Bijwerkingen

Geen.

Toediening/Dosering

Poeder

1 afgestreken maatschepje poeder (= 0,65 gram) per 4½ kg lichaamsgewicht, twee maal per dag door het voer mengen. Aanbevolen gebruiksduur aanvankelijk maximaal 6 maanden. In overleg met uw dierenarts kan deze gebruiksduur worden gewijzigd.

Tabletten

1 tablet Tumil K per 4½ kg lichaamsgewicht, twee maal per dag. Aanbevolen gebruiksduur aanvankelijk maximaal 6 maanden. In overleg met uw dierenarts kan deze gebruiksduur worden gewijzigd.

Wachttijdadvies

Niet van toepassing.

Waarschuwingen

Aangeraden wordt om voor gebruik uw dierenarts te raadplegen. Altijd voldoende water ter beschikking stellen.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Bewaren bij temperaturen onder 30°C, buiten bereik van kinderen. Zie verpakking.

Overige informatie

Verpakking:
Tumil K poeder: Kunststof pot à 113 gram poeder.
Tumil K tabletten: Kunststof pot à 100 tabletten.

Registratienummer: nvt

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.