Anabolin "Forte" pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Hormoonpreparaat

Benaming van het diergeneesmiddel

Anabolin “Forte” Pro Inj, 50 mg/ml oplossing voor injectie voor hond en kat
Nandrolonefenylpropionaat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml oplossing:
Werkzaam bestanddeel: 50 mg nandrolonfenylpropionaat.
Hulpstoffen: Benzyl alcohol

Indicatie(s)

  • Reconvalescentie na bacteriële en parasitaire ziekten;
  • Uitputting na hoge prestaties;
  • Zware partus.

Contra-indicatie(s)

 Niet gebruiken bij:

  • Aanwezigheid van hormoon afhankelijke tumoren zoals mamma- en prostaatcarcinomen;
  • Leveraandoeningen

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

  • Virilisatie van de vrucht in de eerste fase van de ontwikkeling van de vrucht met als gevolg gedragsveranderingen in een later stadium;
  • Remming van spermatogenese.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Subcutaan of intramusculair.
Eenmalig 1 mg nandrolonfenylpropionaat per kg lichaamsgewicht, eventueel herhalen na 3 weken.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De stop kan tot 22 keer veilig worden aangeprikt.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 ° C.
Niet in de vriezer bewaren.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 30 dagen, indien bewaard bij 2 °C - 8°C (in een koelkast).
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de behandelend dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek 'Bijwerkingen'.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

 15 april 2013

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 4423

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 29 januari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek