Cortalone susp. pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer BV

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma bv, Raamsdonksveer

CortaloneAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Cortalone® susp. pro inj.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml: triamcinolonacetonide 10 mg.

Indicatie(s)

Bij honden en katten:

 • allergische huidaandoeningen
 • met jeuk gepaard gaande dermatosen.

Contra-indicatie(s)

 • virusinfecties
 • diabetes mellitus
 • osteoporose
 • hartafwijkingen
 • nierafwijkingen
 • schimmelinfecties
 • cornea ulcera
 • brandwonden
 • toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren

Bijwerkingen

 • mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht
 • afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking
 • bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie
 • katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing
 • osteoporose
 • remming van de lengtegroei van beenderen
 • huidatrofie; -kans op diabetis mellitus
 • polyurie, polydipsie
 • polyphagie
 • euphorie
 • ulceraties in het gastro-intestinale systeem
 • pancreatitis
 • hyperlipidaemie
 • toename van de lipolysis
 • vettige infiltratie van de lever met sterood hepatopathie
 • remming van het hypothalamus-hypophyse-bijnierschors systeem
 • afname van de thyrood synthese
 • toename van de parathyrood synthese
 • morbus Cushing.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Intramusculair of subcutaan toedienen. Eenmalig 1 mg triamcinolonacetonide per 5 kg lichaamsgewicht (= 0,1 ml CORTALONE®).

Wachttijd

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bij kamertemperatuur (15-25° C) en donker bewaren.

Veiligheidsmaatregelen

Bij de toepassing direct huidcontact vermijden.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

17 mei 2002

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 3918

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 7 mei 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.