Delvosteron | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
85716 Unterschleissheim
Deutschland

DelvosteronAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

DELVOSTERON, 100 mg/ml suspensie voor injectie voor hond en kat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:
Proligeston 100 mg.

Hulpstoffen:
Methyl parahydroxy benzoaat (E218) 1,02 mg.
Propyl parahydroxy benzoaat (E216) 0,12 mg.

Indicatie(s)

Oestruspreventie en oestrussuppressie.

Contra-indicatie(s)

  • Dieren in oestrus;
  • Nog niet geslachtsrijpe teven en poezen;
  • Drachtige dieren;
  • Vaginale of uteriene infecties;
  • Mammatumoren;
  • Diabetes mellitus;
  • Acromegalie.

Bijwerkingen

Haarverkleuring en atrofie van de huid op de injectieplaats.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Lichaamsgewicht Hoeveelheid
< 3 kg 1 ml/dier
3-5 kg 1-1,5 ml/dier
5-10 kg 1,5-2,5 ml/dier
10-20 kg 2,5-3,5 ml/dier
20-30 kg 3,5-4,5 ml/dier
30-45 kg 4,5-5,5 ml/dier
45-60 5,5-6,0 ml/dier
> 60 kg 10 mg/kg lichaamsgewicht

Toediening via subcutane injectie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Schudden voor gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25oC.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing

Bij de poes is de reactie wisselend, krolsheid is soms erg kort onderdrukt.
Niet gebruiken tijdens de gehele drachtperiode.
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

2 maart 2011

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Doos met flacon à 20 ml.

Registratienummer: REG NL 4119

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 2 maart 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.