Dexamethason tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland B.V.

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Dexamethason tabletten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet: dexamethason 0,5 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

 • orthopedische aandoeningen van inflammatoire aard zoals arthritiden, tendinitis, tendovaginitis, arthrose, myositis, synovitis;
 • allergische aandoeningen van het respiratie apparaat zoals asthma bronchiale;
 • allergische aandoeningen van de huid zoals allergische dermatiden en met jeuk gepaard gaande dermatosen;
 • autoimmuunziekten zoals reumatoïde arthritis of SLE;
 • ernstige acute infecties in combinatie met specifiek gericht antimicrobiele behandeling zoals bij huidinfecties, meningitis, encephalitis en ooginfecties.

Contra-indicatie(s)

 • virusinfecties
 • diabetes mellitus
 • osteoporose
 • hartafwijkingen
 • nierafwijkingen
 • schimmelinfecties
 • cornea ulcera
 • brandwonden
 • toediening in hoge doseringen aan drachtige dieren.

Bijwerkingen

 • mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht;
 • afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
 • bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsuffiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
 • katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
 • osteoporose;
 • remming van de lengtegroei van beenderen;
 • huidatrofie;
 • diabetes mellitus;
 • polyurie, polydipsie;
 • polyfagie;
 • euforie;
 • ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
 • pancreatitis;
 • hyperlipidaemie;
 • toename van de lipolysis;
 • vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie;
 • remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem;
 • afname van de thyroïd synthese;
 • toename van de parathyroïd synthese;
 • morbus Cushing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Dosering en toedieningsweg(en)

 • bij acute aandoeningen: 0,05-0,6 mg dexamethason per kg LG per dag;
 • bij chronische aandoeningen: 0,3-0,6 mg dexamethason per kg LG per dag gedurende 3 dagen;
  vervolgens 0,15-0,3 mg dexamethason per kg LG per dag gedurende 5 dagen;
  vervolgens 0,15-0,3 mg dexamethason per kg LG om de andere dag;
  met intervallen van een week wordt de dosering dan nog gehalveerd, tot de minimaal werkzame dosering wordt bereikt.

Hond om 8.00 's morgens en kat om 22.00 's avonds doseren in verband met het verschil in dagritme.

Toedieningswijze: oraal.

Wachttijd

Niet van toepassing.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

9 augustus 2002

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 1753

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 9 augustus 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek