Fludrocortison | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Kombivet B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Kela Laboratoria N.V.

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Fludrocortisonacetaat 1/16 mg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: fludrocortisonacetaat 62,5 mg.

Indicatie(s)

Substitutietherapie bij bijnierschorsinsufficiëntie.

Contra-indicatie(s)

Niet toedienen aan honden en katten lichter dan 2,5 kg.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

 • afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
 • katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
 • osteoporose;
 • remming van de lengtegroei van beenderen;
 • huidatrofie;
 • diabetes mellitus;
 • polyurie, polydipsie;
 • polyfagie;
 • euforie;
 • ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
 • pancreatitis;
 • hyperlipidaemie;
 • toename van de lipolysis;
 • vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie;
 • remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem;
 • afname van de thyroïd synthese;
 • toename van de parathyroïd synthese;
 • morbus Cushing.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

 • 6,25 microgram fludrocortisonacetaat per kg lichaamsgewicht, 2 maal daags;
 • te geven in combinatie met 0,05 gram keukenzout per kg lichaamsgewicht.

Toedieningswijze

Oraal.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Houdbaarheidstermijn

3 jaar bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius).

Waarschuwingen

 • zowel de dosis als de zoutinname dienen nauwlettend te worden gecontroleerd door middel van het bepalen van natrium en kalium in het plasma, ten einde het ontstaan van hypertensie, oedeem of gewichtstoename te voorkomen;
 • niet toedienen aan honden en katten lichter dan 2,5 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

21 januari 2005

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: REG NL 4737

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 21 januari 2005 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.