Gentapolycort | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma

Benaming van het diergeneesmiddel

Gentapolycort oogdruppels voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen
Gentamicine (als gentamicinesulfaat) 3 mg
Polymyxine-B (als Polymixine-B-sulfaat 1 mg
Dexamethason (als dexamethasondinatriumfosfaat) 1 mg

Hulpstoffen
Fenylkwikboraat
Natirummetabisulfiet (E223)

Indicatie(s)

Ontstekingen van het voorste oogsegment zoals keratoconjunctivitis, allergische conjunctivitis, sklerokeratitis en blepharitis veroorzaakt door voor gentamicine en polymyxine gevoelige bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. of Staphylococcus aureus op geleide van een antibiogram.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

  • Ulcus cornea;
  • Oogaandoeningen die gepaard gaan met diepe ulceraties zonder vascularisatie;
  • Oogaandoeningen van virale oorsprong;
  • Glaucoom.

Bijwerkingen

  • Topicaal toegepaste corticosteroiden kunnen de intraoculaire druk verhogen.
  • Topicaal toegepaste corticosteroiden remmen de epithelisatie van de cornea.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

1-2 druppels, 3-4 maal daags in de conjunctivaalzak toedienen, gedurende 3-5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Uitsluitend bestemd voor uitwendige toediening.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 30 dagen

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Bij diepe ooginfecties waarbij dreiging bestaat voor een systemische infectie, tevens systemische antibiotica toedienen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Niet van toepassing.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 augustus 2021

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenVerpakking

Bruin glazen (type I) flacon à 5 ml, met butylrubber stopdruppelaar en een polyethyleen schroefdop. Per stuk verpakt in een kartonnen doosje.

Registratienummer: REG NL 2755

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.