Medroxoral tablet 5 mg voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

MedroxoralAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Medroxoral tablet 5 mg voor katten
Medroxyprogesteron acetaat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: Medroxyprogesteron acetaat: 5 mg

Indicatie(s)

Oestruspreventie

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of (een van) de hulpstoffen;
  • dieren die nog niet geslachtsrijp zijn;
  • dieren die drachtig zijn;
  • dieren met vaginale uitvloeiing ten gevolge van infecties of bij verschijnselen van cysteuze endometrium hyperplasie (CEH);
  • dieren met mammatumoren of diabetes mellitus;
  • poezen die al krols zijn.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

  • tijdelijke gewichtstoename
  • kans op het ontstaan van mammatumoren, cysteuze endometrium hyperplasie (CEH), pyometra of diabetes mellitus

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

 

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor oraal gebruik.
1 tablet (= 5 mg medroxyprogesteronacetaat) per dier per week.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet gebruiken tijdens de gehele drachtperiode.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens lactatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 juni 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 3378

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.