Medroxyprogresteron Pro Inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

Medroxoral injectie

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Medroxyprogresteron Pro Inj.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
medroxyprogesteronacetaat 50 mg

Indicatie(s)

Preventie van oestrus.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

 • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of (een van) de hulpstoffen;
 • dieren die in de pro-oestrus-, oestrus- of meto-oestrusperiode zijn;
 • infectie van de genitaaltractus;
 • niet-geslachtsrijpe of drachtige dieren (zie 'Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg');
 • fokdieren;
 • dieren met mammatumoren, diabetes mellitus of dieren die lijden aan extreme vetzucht.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

 • stimulatie van de secretie-activiteit van het endometrium kan leiden tot cysteuze hyperplasie van het endometrium of pyometra;
 • stimulatie van de proliferatie van reeds aanwezige mammatumoren kan optreden;
 • tijdelijke gewichtstoename;
 • gedragsveranderingen;
 • kans op het ontstaan van mammatumoren, acromegalie of diabetes mellitus.

Bij subcutane toediening kan haarverkleuring of haaruitval op de plaats van injectie optreden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Hond

2 mg medroxyprogesteronacetaat per kg lichaamsgewicht subcutaan tot maximaal 60 mg medroxyprogesteronacetaat per dier, in de tweede helft van de anoestrus, om de 6 maanden herhalen.

Kat

25 mg medroxyprogesteronacetaat per dier subcutaan om de 3-4 maanden herhalen in de funktie van de luteale cyclus.

Toedieningswijze

Subcutaan.

Wachttermijn

Niet van toepassing

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

 • 3 jaar in het donker bij kamertemperatuur (15 - 25 graden Celsius);
 • aangeprikte flacons direct gebruiken.

Overigen

Contra-indicaties

 • dieren die in de pro-oestrus-, oestrus- of met-oestrusperiode zijn;
 • dieren met infectie van de genitaal tractus;
 • dieren die nog niet geslachtsrijp zijn;
 • dieren die drachtig zijn;
 • fokdieren;
 • dieren met mammatumoren, diabetes mellitus of dieren die lijden aan extreme vetzucht.

Bijwerkingen

 • bij subcutane toediening kan haarverkleuring of haaruitval op de plaats van de injectie optreden;
 • stimulatie van de proliferatie van reeds aanwezige mammatumoren kan optreden;
 • tijdelijke gewichtstoename;
 • stimulatie van de secretie-activiteit van het endometrium kan leiden tot cysteuze hyperplasie van het endometrium of pyometra. De kans hierop wordt kleiner wanneer het op het aanbevolen tijdstip wordt toegediend en de dosis lager is;
 • gedragsveranderingen;
 • kans op het ontstaan van mammatumoren, acromegalie (hond) of diabetes mellitus.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

4 april 2001

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 3733

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 4 april 2001(NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.