Megestoral tablet | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

Megestoral tabletAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Megestoral tablet, 5 mg/tablet voor honden en katten
Megestrol

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: Megestrolacetaat 5 mg, overeenkomend met megestrol 4,45 mg

Indicatie(s)

Hond: tijdelijk uitstel van de oestrus.
Kat: preventie van oestrus.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of (een van) de hulpstoffen;
  • dieren die in de oestrus- of meto-oestrusperiode zijn;
  • katten die in de pro-oestrusperiode zijn;
  • dieren met infecties van de genitaaltractus;
  • niet-geslachtsrijpe of drachtige dieren (zie 4.7);
  • dieren met mammatumoren, diabetes mellitus of acromegalie (hond).

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

  • verhoogde eetlust, gewichtstoename;
  • kans op het ontstaan van mammatumoren of diabetes mellitus;
  • endometritis, cysteuze endometrium hyperplasie (CEH), pyometra.
  • agromegalie (hond)

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor oraal gebruik

Hond

0,1 mg megestrolacetaat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende maximaal 7 dagen; vervolgens 0,05 mg megestrolacetaat per kg lichaamsgewichtper dag gedurende 14 dagen indien men uitstel wenst te handhaven.

Kat

2 mg megestrolacetaat per dier per week.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Niet gebruiken tijdens de gehele drachtperiode. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens lactatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 juni 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 5206

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.