Oxytocin injectie | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Oxytocin injectieBenaming van het diergeneesmiddel

Oxytocin injectie

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: Oxytocine-acetaat, overeenkomend met oxytocine 10 I.E.
Hulpstoffen:
Azijnzuur (E260) 1 mg
Chloorbutanolhemihydraat 4,75 mg
Natriumacetaat (E262) 0,17 mg

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Paard, rund, schaap, geit, varken, hond, kat.

Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldieren

 • weeënzwakte (teef, kat en zeug);
 • atonieën van de uterus (zeug);
 • uterusbloedingen (merrie, koe, ooi, geit, zeug, teef en kat);
 • retentio secundinarum (teef en kat);
 • agalactiesyndroom bij zeugen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

 • niet ontsloten cervix;
 • verkeerde positie van de vrucht/uterus;
 • obstructive distocia;
 • overgevoeligheid.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Treden alleen op bij overdosering. Zie hiervoor onder 'Overdosering'.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Niet van toepassing.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend.

Dosering en toedieningsweg(en)

Dosering

merrie 40-50 I.E. oxytocine per dier
koe 40-50 I.E. oxytocine per dier
ooi, geit 10-30 I.E. oxytocine per dier
zeug 20-40 I.E. oxytocine per dier
teef · tijdens de partus: 0,5-3 I.E. oxytocine per dier;
· na de partus: 1-3 I.E. oxytocine per dier (IM/SC);
poes · tijdens de partus: 0,3-1 I.E. oxytocine per dier;
· na de partus: 1-3 I.E. oxytocine per dier (IM/SC).

Toedieningsweg

koe, zeug, ooi, geit intramusculair
teef, poes

· tijdens partus: intramusculair of subcutaan
· na partus: intramusculair of subcutaan

merrie bij uterusbloedingen: intramusculair

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bijwerkingen bij overdosering:

 • kortdurende vasodilatatie en bloeddrukdaling;
 • waterretentie;
 • hyperstimulatio uteri waardoor verlengde en vaak optredende contracties van de uterus. 
  Bij kramptoestand van de uterus kan de zuurstofvoorziening van de vrucht in gevaar worden gebracht;
 • beïnvloeding van de foetale circulatie.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttijd

Vlees: 0 dagen.
Melk: 0 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren

In geval van accidentele zelf-toediening, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Houdbaarheidstermijn

3 jaar.
Aangeprikte flacon: 4 maanden.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

Aard en inhoud van de verpakking

Ongekleurde glazen flacon van 10, 50 of 100 ml, afgesloten met broombutylrubber stop en aluminium felscapsule.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

3 mei 2011

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 2768

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 3 mei 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek